DENİZLİ GRAND KESKİN OTEL

K.V.K.K.

6698 SAYILI KVKK AYDINLATMA METNİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

GRAND KESKİN OTEL MİSAFİR VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

GRAND KESKİN OTEL olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz otel misafirimiz ve ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz; T.C Kimlik No, Ad Soyad, Pasaport No, Telefon No, Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, Diğer ziyaretçi verileri; Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı, imza, tesis interneti kullanımı enasında ortaya çıkan erişim kayıtları.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Tesisimizi ziyarete geldiğinizde;

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi
Tarafınızdan konaklama yapabilmeniz için yasal mevzuat gereği talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz
5651 sayılı kanun gereği hukuki yükümlülük ve meşru menfaat gereği tesisin sunduğu internet erişimi esnasında ve tesisimizin internet sitesini ziyaretiniz sırasında ortaya çıkan verileri loglama yoluyla güvenli serverlarda topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

Misafirlerimizi ve Ziyaretçilerin takibinin yapılması, Misafir ve Ziyaretçilerimizin bir sonraki konaklamalarında kayıtlı veriler sayesinde daha hızlı hizmet alabilmeleri, tesis güvenliğinin sağlanması. İnternet güvenliğinin sağlanması ve siber suçların önlenmesine yardımcı olmak.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Misafirlerimizin kişisel verileri Kimlik Bildirme Kanunu gereği Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Mahkemelerden vb. resmi talepte bulunulması halinde yasal zorunluluk gereği Kişisel Verilerinizden talep edilenler ilgili makam ile paylaşılmaktadır.

6698 SAYILI KANUN GEREĞİ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMA YÖNTEMİ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler) le Şirketimize iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman GRAND KESKİN OTEL’ ne e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece info@grandkeskin.com  e-posta adresinin kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Grand Keskin Otel

WEB Sayfası: www.grandkeskin.com

E-Mail: info@grandkeskin.com

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulv Topraklık Mah No:11 Pamukkale / Denizli

haritada yerimiz